top of page

Zeynep Yılmaz 

"Ev kelimesi aslında; ev, korunak, barınak güvenli olan her yer. Oturduğumuz, yaşadığımız yer olabilir ya da herhangi bir yere gittiğimizde gerçek evimizden uzaklaştığımızda bize ev hissini verecek olan her yer. [...] Ev dendiğinde ben yalnızca kendi evime gitmek istiyorum. [...] Orada kendini nereye yerleştirdiğinle değişiyor aslında ev kavramı. Değiştirilebilir bir şey olduğunu da düşünüyorum."

"The word home is actually any place that is safe; a home, a shelter, a refuge. It could be the place where we stay, where we live, or any place that will give us the feeling of home when we get away from our real home that can be anywhere. [...] When it comes to home, I just want to go to my home. [...] Home's actual meaning changes with where you place yourself there. I also think it's something changeable."

bottom of page