top of page

Sevengül Sönmez

“Evim İstanbul. İstanbul’u seviyorum. [...] Sanırım ev benim için huzur. Evime geldiğimde huzur olduğunu düşünüyorum. [..] İstanbul yaşamak için çok zor. Güvenli değil. Bu şehirde geceyi yalnız geçirdiğimde güvenli değil.[..] Dört yıl Almanya'da yaşadım. Sanırım ana dil benim için ev. Bunun için Almanya benim evim.”

“My home is Istanbul. I love Istanbul. [...] I think home is for me peace, when I come to my home I think it’s peace. [..] Istanbul is very hard for living. It is not safely. In this city when I live alone in night it’s not so safely. [..] For four years I was living in Germany. I think mother language is home for me. Germany is for this my home.”

bottom of page