top of page

Seda Yılmaz

"Evde olmak, rahat hissetmek, güvende hissetmektir. Evde olmayı seviyorum fakat bazı kadınlar için çok bunaltıcı olduğunu biliyorum. [...] Kadınlar için ev kolay bir kavram değildir. [...] Ben çok uyumluyumdur. Gittiğim her yerde kendimi evde hissedebilirim. [...] Sevdiğim yerler, sevdiğim insanlar, seyahat ettiğim şehirler de beni evimde hissettirebilir. [..] Tamam, çalıştığın için artık eve ait değilsin, kendi paranı kendin kazanıyorsun fakat şehir kendini güvende hissetmene izin vermiyor.”

“To be home is to feel comfortable, to feel safe. I like being home but I know it is very oppressive for some women. [..] For women home is not an easy concept. [...] I am very adaptable. I can feel home wherever I go. [...] The places I like, the people I like, the cities I travel - that can make me feel home as well. [..] Ok, you don’t belong to home any more because you work, you earn your own money but the  city does not let you feel safe.”

bottom of page