top of page

Özlem Ciğerli

“Ev benim için aslında yuva, ailemin olduğu yer ve güven hissi veren bir yer. Aynı zamanda barınak. Evin nerede olması gerektiği aslında nerede yaşanması gerektiği konusunda son dönemde soru işaretlerim var. [...] Ev kurmak, yerleşmek, gerçekten çevreyle iletişim kurabilmek biraz dil, biraz da kültür meselesi. [...] Ama birçok kadın için ev; kendini güvende hissettiği yer değil. Bunuda mesleğimden dolayı biliyorum hem de yakın çevremde yaşananlardan dolayı biliyorum."

"Home is actually like a nest for me, a place where my family is and a place that provides a sense of security. It is also a shelter. Recently, I have been questioning where the house should be especially where I should live. [...] Building a house, settling down, being truly able to establish a bond with the environment are both a matter of language and a cultural issue [...] But for many women, home is not a place where they can feel safe. I know this because of my profession and what happened to my immediate surroundings.”

bottom of page