top of page

Nourhan E*

"Evde hissetmek, kendinizi güvende hissettiğiniz anlamına gelir ve her şey sanki sıcaktır, saygı, sevgi ve paylaşım hissi vardır. Fakat nereye gidersem gideyim asla böyle hissetmiyorum. [...] Farklı kültürleri karşılamayı seviyorum ve o zaman kendimi evde hissedebiliyorum çünkü insanlar, uluslararası anlamda birbirine bağlanan insanlar, daha esnekler, açık fikirliler, sizinle tanıştıklarında önyargıları olmuyor.”

“To feel at home means you feel secure and everything is kind of warm and feeling with respectful and love and share. But wherever I go I never feel like that. [...] I like to welcome different cultures and that’s when I can feel at home because those people, internationally connected people, they are more flexible, open-minded, they don’t have prejudices when they meet you.”

bottom of page