top of page

Mısra Athena Özkan

“Evin birçok anlamı vardır, her şeyden önce hepimizin bildiği gibi gerçek yuva. Kendimi iyi hissettiğim bir yerde, kendimi güvende hissediyorum, kendim gibi hissediyorum, biliyorsun. Aslında tüm İstanbul şehri benim evim diyebilirim <...> ama gerçek evim düşüncelerimle, duygularımla yalnız kalabileceğim bir yer. Küçük bir oda veya sadece küçük bir yer olacak. Bu benim için yeterli."

“Home has many meanings, first of all the actual home, as we all know. Somewhere I feel good, I feel safe, I feel like me, you know. Actually, I can say the whole city of Istanbul is my home <...> but my actual home somewhere I can stay alone with my thoughts, with my emotions. It will be a little room, or just a little place. It’s enough for me.”

bottom of page