top of page

Ilgıt Uçum

"Ev herhangi bir yerde olabilir. Sanıyorum ki ev bir his: olumsuz ya da olumlu olabilir ama o hissin kendisi. [...] Benim ülkemde bazı insanlar için ev güvenli bir yer değil: çekip gitmek isteyip gidemediğiniz bir yer. "

“Home can be anywhere.  Home is the feeling I guess: it can be negative or positive but it’s the feeling. [...] In my country for some people home is not a safe place: it’s a place that you want to go away but you can’t.”

bottom of page