top of page

Gül Sevil Erişi

“İstanbul'da kendimi evde hissediyorum, kendi bölgemde. Ayrıca, sevdiğim yerlerde de evde hissediyorum. Benim için ev, kendinizi güvende ve mutlu hissettiğin bir yerdir. [...] Dışarıda, kütüphanede bilgisayarımla çalışmayı seviyorum ve kütüphaneye gidiyorum, evimmiş gibi hissediyorum. Yani dışarısı, içerisi benim için önemli değil. Her yerde kendimi evimde hissedebiliyorum.”

“I feel like at home in Istanbul, in my area. Also, the places I love I feel at home. For me home is a place that you feel safe and happy. [...] I like to work with my computer outside in library and I go to library I feel like it my home. So it’s not important for me outside inside. I can feel at home in everywhere.”

bottom of page