top of page

Ebru Güven 

“Ev - kendimi rahat ve rahatlamış hissettiğim yer. [...] Şimdi yalnız yaşıyorum ama çok mutluyum ve şimdi gerçekten benim evim. Önceki evimde hiçbir şey seçemiyordum, bu yüzden bu yeni daire için her şeyi kendim seçiyorum, işte bu gerçekten özgürlük. "

“Home - where I feel comfortable and relaxed. [...] Now I am living alone but I am very happy and now it is really my home. I could not choose anything in my previous home so for this new apartment I choose everything myself so it is really freedom.”

bottom of page