top of page

Ceren Elbasan

“Halen bir ev için arayışındayım. [...] Ev benim için çok fazla değişken oldu fakat hiçibiri maalesef yuva gibi hissettirmedi. [...] Pandemi nedeniyle, sadece bu günlerde evde olduğumda yuvamda hissediyorum, çünkü aksi takdirde yeterince güvenli değil. [...] Ev: ilk şey güvenliktir. Evde kendimi güvende hissetmeye ihityacım var. Belki de hala yeterince güvende hissetmiyorum ki halen bir ev arıyorum. Güvenlik ve alan. Ayrıca aile, sanırım. Evde hissetmek için bir aile kurmak istediğimi düşünüyorum.”

“I am still searching for a home. [...] Home has changed a lot for me, none of them feels home enough unfortunately. [...] Because of the pandemic I only feel at home when I am home these days because otherwise it is not safe enough. [...] Home: first thing is safety. I need to feel safe at home. So maybe I am still not feeling safe enough so that’s why I am searching for a home. Safety and space. Also family, I think. In order to feel at home I think I want to form a family. ”

bottom of page