top of page

Büşra Mataracı

“Ev terimi, özellikle son yıllarda aklımda değişmeye başladı. Çünkü kendi paramı kazanmaya ve kendi kararlarımı almaya başladım. [...] Şehrimi ve Türkiye'yi eleştirmeye başladım ve o zaman ülkeyi de değiştirmeye karar verdim. İstanbul artık benim için ev anlamı taşımıyor. Burayı biliyorum, hepsi bu. [...] Ev konusunda da bazı riskler alınmalıdır. Kendi evimi belirleyecek yaştayım.”

“The term home started to change in my mind especially in the recent years because I start earning my own money, and taking my own decisions. [..] I start criticise my city and Turkey and that’s when I decided to change the country as well. Istanbul is not meaning home to me anymore. I know this place and that’s all. [..] One should take some risks as well in terms of home. I am at the age of determining home for myself.

bottom of page