top of page

Ayşın Barut

"Her şeyden önce kendimi rahat ve güvende hissettiğim yer [...] Bazen evimde iyi hissediyorum, bazen de dışarıda kendimi iyi hissediyorum. Bu değişebilir.”

“First of all where I feel comfortable and safely [...] Sometimes I feel good at my home, sometimes I feel good outside. It’s changeable.”

bottom of page