top of page

Pınar Göktaş

“Eskiden yaşadığım bu ev benim için çok şey ifade ediyor, çünkü tek başıma yaşadığım, tek başıma parasını karşıladığım ilk ev ve benim için bağımsızlık gibi, sanki sembolik bir anlam taşıyor. Evin anlamı çok değişti, güvenli bir yer gibi, koronasız olduğunu umduğumuz bir yer gibi. [...] Yalnızlığın benim için ev anlamına da geldiğini düşünüyorum. Ve güvenli, güvenli sanırım. Kendim gibi hissedebiliyorum. [...] Bazen yakın arkadaşlarım etrafımda olduğunda yinr evde olduğumu hissediyorum.”

“This home that I used to live in means to me a lot because it’s  the first house that I am living by my own and I pay by myself and it is like independency, like a symbolic meaning for me. The home meaning changed a lot, it is like a safe place, like corona free place hopefully. [...] I think loneliness means also home to me. And safe, safety I guess. And I can feel like myself. [..] Sometimes I feel like I am home when I am surrounded with my close friends.”

bottom of page