top of page

Aslınur Sarıca

"Benim için ev nedir? Sonsuzdur, güvenliktir, bir bahçe gibidir. Belki yalnızdır. Emin değilim ama çoğunlukla, evet: yalnızım, evdeyim. [...] Alan, büyük, bağımsız, boşluk gibi. [...] Bağlantı benim için çok önemli. Özellikle pandemi sürecinde, ev konusu benim için çok değişti.”

“What is the home for me? It is endless, it is security, it is like a garden. Maybe it’s alone. I’m not sure but mostly, yes: I am alone, I am home. [...] Space, like a big, free, like space. [..] Connection is so important for me. Especially, in the pandemic subject home so changed for me.”

bottom of page